Menu

Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v novembri tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Bohoslužby s Večerou Pánovou - prvá nedeľa v mesiaci 

Nedeľné modlitebné stretnutia - v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 5.11.)

Predškolská besiedka (3 - 6 rokov) - každú nedeľu o 10.00 hod. (okrem 5.11.)

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ) - v nedeľu o 10:00 hod. (okrem 5.11.)

Herňa pre najmenších - streda od 9:00 do 12:00 hod.

Dorast (5. - 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ) - v piatky o 17:00 hod.

Stretnutie mladých (15+) - podľa dohody

Domáce biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov)
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Biblická hodina pre ženy - v utorok 7.11. o 18:00 hod.

Rozhovory nad Bibliou - v utorok 14.11. a 28.11. o 18:00 hod.

Stretnutie seniorov - v stredu 15.11. o 10:00 hod.

Integrované bohoslužby v Betánii Senec, Štefánikova 74 - nedeľa 5.11. o 18:00 hod.

Podľa dátumu stretnutia

3.11. piatok

 18:00

Dorast (5. - 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

5.11. nedeľa

10:00

Bohoslužby s Večerou Pánovou

 

11:30 – 14:30

Zborový obed a rozhovory

 

18:00

Senecká kaplnka – Integrované bohoslužby

7.11. utorok

18:00

Biblická hodina pre ženy

8.11. streda

9:00 – 12:00

Herňa pre najmenších

10.11. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

12.11. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov

 

10:00

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

14.11. utorok

18:00

Rozhovory nad Bibliou – téma Eliáš

15.11. streda

9:00 – 12:00

Herňa pre najmenších

 

10:00

Stretnutie seniorov

17.11. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

19.11. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov

 

10:00

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

20.11. pondelok

17:30

Stretnutie staršovstva zboru

22.11. streda

9:00 – 12:00

Herňa pre najmenších

24.11. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

26.11. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov

 

10:00

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

28.11. utorok

18:00

Rozhovory nad Bibliou – téma Eliáš

29.11. streda

9:00 – 12:00

Herňa pre najmenších

1.12. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

 

 

 

 

 

Aktuality

ROZHOVORY NAD BIBLIOU

v utorky 14.11. a 28.11.2023

Čítať ďalej...

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

kázne o Eliášovi - Človek ako my

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

november 2023

Čítať ďalej...

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

od 8. novembra 2023 každú stredu od 9:00 do 12:00 hod.

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa