Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v apríli tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Bohoslužby s Večerou Pánovou 
- prvá nedeľa v mesiaci 7.4. o 10:00 hod.

Nedeľné modlitebné stretnutia 
- v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 7.4.)

Integrované bohoslužby v Betánii Senec, Štefánikova 74
-  v nedeľu 7.4. o 18:00 hod.

Herňa pre najmenších
- streda od 9:00 do 12:00 hod.

Predškolská besiedka (3 - 6 rokov)
- v nedeľu o 10.00 hod. (okrem 7.4.)

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ)
- v nedeľu o 10.00 hod. (okrem 7.4.)

Dorast (5. - 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ)
- v piatok o 17:00 hod.

Stretnutie mladých (15+)
- podľa dohody. Informujte sa u Petra Kučeru - 0944  046 306

Domáce biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov)
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Biblická hodina pre ženy
- v utorok 9.4. o 18:00 hod.

Stretnutie seniorov
- vo štvrtok 11.4. o 10:00 hod.

 

Podľa dátumu stretnutia

3.4. streda

9:00 - 12:00

Klub Slniečko - Herňa pre najmenších

5.4. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

7.4. nedeľa

10:00

Bohoslužby s Večerou Pánovou

 

18:00

Senecká kaplnka – Integrované bohoslužby

9.4. utorok

18:00

Biblická hodina pre ženy

10.4. streda

9:00 – 12:00

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

11.4. štvrtok

10:00

Stretnutie seniorov

 

17:30

Stretnutie staršovstva zboru

12.4. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

14.4. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

17.4. streda

9:00 – 12:00

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

19.4. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

20.4. sobota

18:00

Verejná generálka hudobnej skladby Slavoja Krupu "Ester"

21.4. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

24.4. streda

9:00 - 12:00

Klub Slniečko - Herňa pre najmenších

26.4. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

28.4. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

   

Stretnutie predškolákov

   

Stretnutie školákov - nedeľné bohoslužby pre deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

STRETNUTIE V PRÍRODE - X-lógia hľadania výšin 28

v oblasti Belianskych Tatier a Spišskej Magury

KONFERENCIA DIAKONICKEJ SLUŽBY

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

apríl

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

v apríli

Čítať ďalej...

KLUB SLNIEČKO - HERŇA PRE NAJMENŠÍCH

 
v stredu od 9:00 do 12:00 hod.

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa