Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných a sviatočných bohoslužieb budú v januári tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Nedeľné modlitebné stretnutie vždy v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 1.1.)

Predškolská besiedka v nedeľu o 10:00 hod.
- 15.1., 22.1. a 29.1.

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ) v nedeľu o 10:00 hod.
- 15.1., 22.1. a 29.1.

Dorast  (5. - 8. ročník ZŠ) v piatok o 17:00 hod.
- v novom roku začína 13.1.

Stretnutie mládeže (15+) v stredu o 16:30
- v novom roku začína 18.1.

Biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov)
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Biblická hodina pre ženy
-
v utorok 24.1. o 18:00 hod. (došlo k zmene)

Stretnutie seniorov
- v stredu 18.1. o 10:00 hod.

Zborový obed
- v nedeľu 22.1.

Integrované bohoslužby v Betánii Senec
- najbližšie budú v nedeľu 5.2. o 18:00 hod. v Senci, Štefánikova 74

 

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

každú nedeľu o 10:00 hod.

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

január 2023

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa