Menu

je klub pre malé deti a ich mamičky, oteckov, babičky... 

Od 8. novembra 2023 je každú stredu od 9:00 do 12:00 hod. otvorená HERŇA PRE NAJMENŠÍCH

Deti sa môžu pohrať a trénovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi.
Mamičky, oteckovia či starí rodičia majú príležitosť na stretnutie a rozhovory.