je klub pre malé deti a ich mamičky, oteckov, babičky...  

V SÚČASNOSTI STRETNUTIA NIE SÚ.

 

PROGRAM stretnutia

Deti sa do programu zapájajú podľa svojich schopností a možností.

9.00 - 9.45 Príchod, voľné hry v herni
prídem, odložím si veci, prezujem sa a môžem sa hrať

9.45 - 10.00 Cvičenie s pesničkami a riekankami, biblický príbeh
zacvičím si so Slniečkom, naučím sa nové pesničky a riekanky, sedíme spolu a tíško počúvam príbeh z Biblie

10.00 - 10.30 Spoločná desiata
umyjeme si ruky a môžeme sa spolu nadesiatovať

10.30 - 11.15 Divadielko a tvorivé dielne
pozriem si ďalší príbeh Ježka Ferka a môžem sa niečo nové naučiť - budeme kresliť, lepiť, strihať alebo modelovať

11.15 - 12.00 Voľné hry v herni, odchod
chvíľu sa ešte pohrám v herni, poupratujem, oblečiem sa a idem domov

Občerstvenie

- pre deti je zabezpečená desiata (chlieb s maslom alebo nátierkou, zelenina, ovocie, čaj, voda; ryžový chlieb pre deti s bezlepkovou diétou)
- pre mamičky je k dispozícii káva a čaj.

 

Desiata je nielen zdravá, ale aj krásna...

Ježko Ferko a kamaráti

Aj takto to u nás niekedy vyzeralo...