na tému AKO POMÁHAŤ, ABY SME POMOHLI 2

sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024 v priestoroch Cirkvi bratskej v Bratislave na Cukrovej 4.

PRIHLÁSIŤ sa môžete do 10. mája 2024 vyplnením prihlasovacieho formulára.

Konferencia je určená každému, kto má záujem, ako aj všetkým, ktorí sú zapojení v pomáhajúcej službe v cirkvi.
Zmyslom pripravovaného stretnutia je pomôcť ľuďom lepšie porozumieť sebe samému, aby následne vedeli porozumieť druhým a účinne im pomáhať.

PROGRAM
8:30 – 9:00  
   Registrácia, občerstvenie
9:00 – 9:15  
   Privítanie
9:15 - 9:45  
    Sociálna pomoc - čo zvládne rodina, zbor/komunita, profesionáli a štát. Mária Machajdíková
9:45 – 11:15       Emócie - záťaž alebo dar? Emočná gramotnosť. Ester Jankovičová
11:15 – 11:45     Prestávka, káva
11:45 – 12:45    Skúsenosti z diakonickej práce v zboroch.

13:00 – 14:00   Obed

14:00 – 15:30   “Nauč nás reflektovať naše dni…” Emocionálne zdravie v každom veku. Beata Dobová
15:30 – 16:00   Slovo na cestu

LEKTORKY
Mária Machajdíková,
riaditeľka odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ester Jankovičová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v DSS-Zariadení pre seniorov, kresťanská certifikovaná koučka pre jednotlivcov a páry
Beata Dobová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Strediska evanjelickej diakonie Bratislava

STRAVA
Občerstvenie, káva a obed je v rámci konferenčného poplatku.
Ak máte diétu, vyznačte to, prosím, v prihlasovacom formulári.

UBYTOVANIE
 V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie v rodinách.
Ak máte o ubytovanie záujem, vyznačte to v prihlasovacom formulári.

PARKOVANIE
Na Cukrovej ul. a v blízkom okolí je parkovanie aj cez víkend spoplatnené 1€/hod. Bezplatné parkovanie je na uliciach Sasinkova, Poľná, Moskovská, Radlinského, Školská, Floriánske nám. (pred kostolom Blumentál), Americké nám., Blumentálska…

KONFERENČNÝ POPLATOK je 20€. (Na náklady na konferenciu môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom naviac.)

ÚHRADA
Konferenčný poplatok môžete uhradiť na účet Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave
SK23 1100 0000 0026 6504 0073, VS 20240518, do poznámky uveďte vaše meno.
Prípadne ho môžete uhradiť v hotovosti na mieste pri registrácii.

Prípravný tím: Zuzana Banová, Petr Kučera, Milena Uhlíková, Dagmar Danelová
Kontakt: Zuzana Banová, 0908 733 188