Mráčiky

Mráčiky sú detský spevokol. V „Mráčikoch“ dozrievajú „Kvapôčky“. Po hudobnej i obsahovej stránke sa tu deti pripravujú na vstup do speváckeho zboru Kvapôčky. Navštevujú ho deti vo veku 6 až 9 rokov, žiaci 1. až 3. ročníka ZŠ. Stretnutia bývajú každú sobotu od 9:00 do 11:00 v kostole na Cukrovej.

www.mraciky.cbba.sk

 

Kvapôčky

Kvapôčky sú detský spevácky zbor. Spev ponúkajú ľuďom ako svoju službu. Dbajú na to, aby to bola kvalitná služba. Kvapôčky sú medzigeneračným spoločenstvom: členovia teamu vedúcich spolu s deťmi sa učia žiť, pracovať, hrať sa a radovať sa z Božieho daru života.

www.kvapocky.cbba.sk

 

Sporupláca

Pozývame Vás na koncert Kvapôčiek a Mráčikov, ktorý sa bude konať v nedelu 2.6.2019 o 17:00 na Cukrovej 4.

Sporupláca - Koncert Kvapôčiek a Mráčikov