holubica.png

Aktuality

Bohoslužby


Bohoslužby Zboru CB Bratislava na Cukrovej 4

Nedeľa 27. 5. 2018 o 10.00 hod.: Vidieť dobro - Daniel Pastirčák
Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

Bohoslužby sú simultánne tlmočené do anglického jazyka.
Rodičia s malými deťmi môžu bohoslužby sledovať z priestoru na 1. poschodí.

Bohoslužby Zboru CB Kaplnka v priestoroch A4 v budove YMCA na Karpatskej 2
Nedeľa 27. 5. 2018 o 10.00 hod.
: Svätá Trojica - Róbert Bezák

Bohoslužby CB Sv. Jur, v priestoroch AI Nova na Prostrednej 47
Nedeľa 27. 5. 2018 o 10.00 hod.: Krst - Milan Mitana

Iné stretnutia a aktivity

(Stretnutia sa konajú  v priestoroch Zboru CB Bratislava na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak.)

Piatok 25. 5. o 17.00 - klub do:RAST pre 11 - 15-ročných

Nedeľa 27. 5. okrem bohoslužieb:
9.00
- Modlitebné stretnutie
18.00
- Nedeľné večerné zhromaždenie

Pondelok 28. 5. o 18.45 - Stretnutie pri speve duchovných piesní
Štvrtok 31. 5. o 6.30 - Modlitby
Štvrtok 31. 5. od 9.00 do 12.00 -
Klub Slniečko pre malé deti s rodičmi či starými rodičmi
Piatok 1. 6. o 17.00 - Klub do:RAST pre 11 - 15-ročných

Viac informácií nájdete v Informačnom liste

Pohľad naspäť

Nedeľa 24. 9. 2017  - Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne

Piatok 9. 6. 2017 - Noc kostolov na Cukrovej

Piatok 10. 6. 2016 Noc kostolov - nahrávky a ďalšie materiály.

Fotky a ďalšie ukážky nájdete na facebooku.

Nájdete nás aj na Facebooku:
Web stránka Zboru Kaplnka:
www.cbkaplnka.sk

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dátum

Čas

Miesto

Cirkev

Otče náš,...

11. 1.

nedeľa

17.00

Námestie SNP 4

Reformovaná kresťanská cirkev

...ktorý si v nebesiach

12. 1.

pondelok

19.00

Sch. Trnavského 2

Evanjelická cirkev a.v.
(sobášna sieň)
Posväť sa meno Tvoje

13. 1.

utorok

19.00

Pri Šajbách 1

Kresťanské zbory

Príď kráľovstvo Tvoje

14. 1.

streda

19.00

Cukrová 4

Cirkev bratská

Buď vôľa Tvoja

15. 1.

štvrtok

19.00

Palisády 27 A

Bratská jednota baptistov

Chlieb náš každodenný

16.1.

piatok

19.00

Cablkova 3

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Odpusť nám naše viny

17. 1.

sobota

19.00

Panenská 10

Evanjelická cirkev metodistická

Neuveď nás do pokušenia

18. 1.

nedeľa

17.00

Legionárska 2

Evanjelická cirkev a.v. – nový kostol

Zbav nás zlého