Daniel Pastirčák

- kazateľ, administrátor Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4; správca zboru Kaplnka