vtaciohen.jpg

Cirkev bratská v Bratislave

Tvoríme spoločenstvo na ceste.
Spoločenstvo otvorenosti a kritického myslenia.
Spoločenstvo hľadajúce Boha a aktívne žijúce v súčasnom svete.
Usilujeme sa novým jazykom vyjadriť staré tajomstvá Biblie.
Evanjeliu kladieme dnešné otázky a hľadáme nevšedné odpovede.


Január - marec 2017:
V jednej slnkom zaliatej zemi žil obyčajný muž. Zažil fantastické dobrodružstvo, v ktorom sa stal typom akéhosi antihrdinu. Ten muž sa volal Jonáš. Bol zvláštnym prorokom. Objavuje sa na miestach, kde by sme ho najmenej čakali, zatiaľ čo tam, kde by sa mal objaviť, nie je. Neustále sa stavia proti vôli svojho Stvoriteľa. Vyčíta Hospodinovi nie to, že ľudí nezachránil, ale to, že ich nepotrestal. Viac miluje exotickú rastlinu ako ľudí. O čo mu vlastne išlo? Čo sa snažil svojím konaním komunikovať prostrediu naokolo? Ako skutočne porozumieť jeho konaniu? Čo chce tento príbeh povedať nám?

Vstúpme na nedeľných bohoslužbách do Jonášovho príbehu ako vstupujeme do modlitby - s pocitom vďačnosti a zároveň vzrušenia. Existuje snáď väčšia radosť ako vstúpiť do príbehu a skúmať text - nechať sa preniknúť jeho pradávnym  plameňom, analýzou  jeho štruktúry, jeho jazykom, znakmi, pomlčkami, či zablúdiť do jeho spodných vrstviev a objaviť v nich stopy Božieho rukopisu či múdrosť časov, ktoré tu zanechal staroveký či stredoveký komentátor alebo tajomný študent midrazskej doby? Možno toto je tá cesta, ako na stránkach zažltnutých stáročiami objavíme pravý zmysel a porozumenie príbehu, o ktorom sme si mysleli, že už všetko vieme.
Povznesme sa ponad čas alebo aspoň vnímanie času a vstupujme znovu opatrne do príbehu o prorokovi a veľkej rybe.
Jozef Ban