Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave
Cukrová 4
811 08 Bratislava
IČO: 36065145
DIČ: 2021706148

Administrátor zboru - Daniel Pastirčák
tel.: 0948 362 827
e-mail: daniel.pastircak[at]cbkaplnka.sk

Kancelária Zboru CB Bratislava - Dagmar Danelová
tel.: 0915 756 270
e-mail: cbba[at]cbba.sk

Staršovstvo Zboru CB Bratislava
e-mail: starsovstvo[at]cbba.sk

Správca budovy
e-mail: spravca.budovy[at]cbba.sk

Zvuková kabína a nahrávky
e-mail: kabina[at]cbba.sk

Administrátor stránky
e-mail: admin[at]cbba.sk


Finančné príspevky na prácu zboru môžete zasielať na:

PREVÁDZKOVÝ ÚČET
:
2665040073/1100;
IBAN SK23 1100 0000 0026 6504 0073

FOND POMOCI:
2652040613/1100;
IBAN SK61 1100 0000 0026 5204 0613

REZERVNÝ FOND:
2956000119/1100; 
IBAN SK44 1100 0000 0029 5600 0119

Tatra banka a.s., Hurbanovo nám. 3,
811 06 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX