je klub pre malé deti a ich mamičky, oteckov, babičky...  

Vítaný je každý, kto má záujem o nové podnety pre svoje dieťa a stretnutie s ľuďmi.

Klub je otvorený vždy vo štvrtok od 9.00 do 12.00 hod.

Príchod podľa Vašich možností, najlepšie do 9.45. hod., aby mali deti čas na pokojné postupné zapojenie sa do aktivít.

Vstup voľný. Prosíme, prineste si prezuvky.

Občerstvenie
- pre deti je zabezpečená desiata (chlieb s maslom alebo nátierkou, zelenina, ovocie, čaj; ryžový chlieb pre deti s bezlepkovou diétou)
- pre mamičky je k dispozícii káva a čaj.

PROGRAM:

Deti sa do programu zapájajú podľa svojich schopností a možností.

9.00 - 9.45 Príchod, voľné hry v herni
prídem, odložím si veci, prezujem sa a môžem sa hrať

9.45 - 10.00 Cvičenie s pesničkami a riekankami, biblický príbeh
zacvičím si so Slniečkom, naučím sa nové pesničky a riekanky, sedíme spolu a tíško počúvam príbeh z Biblie

10.00 - 10.30 Spoločná desiata
umyjeme si ruky a môžeme sa spolu nadesiatovať

10.30 - 11.15 Divadielko a tvorivé dielne
pozriem si ďalší príbeh Ježka Ferka a môžem sa niečo nové naučiť - budeme kresliť, lepiť, strihať alebo modelovať

11.15 - 12.00 Voľné hry v herni, odchod
chvíľu sa ešte pohrám v herni, poupratujem, oblečiem sa a idem domov

Tešíme sa na deti aj na Vás!

 

Takto to u nás niekedy vyzerá...