Raz mesačne, spravidla v druhý utorok v mesiaci o 18.00 hod., sa stretávame na Cukrovej 4 pri štúdiu niektorej z kníh Biblie.

Kontakt:  Drahomíra Ferenčíková, mobil 0907 048 095

 

Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 8.10. 2019 o 18.00 hod.