Biblická hodina pre ženy

Raz mesačne, spravidla v druhý utorok v mesiaci o 18.hodine, sa stretávame na Cukrovej 4 pri štúdiu niektorej z kníh Biblie.

Kontakt:  Drahomíra Ferenčíková, mobil 0907 048 095

 

V utorok 22.januára o 18.hod. sa stretneme pri spoločnom štúdiu Biblie.

Začíname novú knihu - Skutky svätých apoštolov. Podkladom pre naše rozmýšľanie bude text Sk 1:1-5.