Biblická hodina pre ženy

Raz mesačne, spravidla v druhý utorok v mesiaci o 18.00 hod., sa stretávame na Cukrovej 4 pri štúdiu niektorej z kníh Biblie.

Kontakt:  Drahomíra Ferenčíková, mobil 0907 048 095

 

Naše najbližšie stretnutie pri štúdiu Biblie bude v utorok 14. 5. 2019 o 18.00 hod. Pokračujeme v knihe Skutkov 2:22-47.

Téma stretnutia - Duch Svätý začína budovať Cirkev

Srdečne Vás pozývame.