Diakoniou chápeme službu ľuďom, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo nemôžu zúčastňovať bohoslužieb a spoločných stretnutí, potrebujú modlitby alebo našu pozornosť či návštevu.
Dlhodobo chorým prinášame spolu s kazateľmi okrem modlitieb a Božieho slova aj Večeru Pánovu.

Kontakt: Zuzana Banová 0908733188

Stretnutia seniorov

- Prvý utorok v mesiaci sa o 14.00 uskutočňujú neformálne stretnutia seniorov - Rozhovory pri čaji.

- Trikrát do roka pripravujeme popoludňajšie stretnutia seniorov.

- Raz ročne organizujeme pobyt seniorov.