Pravidelne v stredu o 19.00 hod. sú stretnutia biblického štúdia blahoslavenstiev z Ježišovej Reči na vrchu na tému Rásť z hĺbky, ktoré vedú Daniel Pastirčák a Vladimír Šimo.
Stretnutia budú pokračovať 23. 1., 30. 1. a 6. 2. 2019.

(V stredu 16. 1. bude v rovnakom čase modlitebné zhromaždenie v rámci Aliančného týždňa modlitieb.)