mraky.jpg

Ján Henžel - kazateľ, administrátor Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4


Daniel Pastirčák - kazateľ, správca zboru Kaplnka

Daniel Pastirčák

Josef Sýkora - kazateľ, bývalý správca Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4

Josef Sýkora