Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Od nedele 14. 6. 2020 budeme v kostole dodržiavať tieto opatrenia:

·       V budove sa odporúča dodržiavať vzájomný odstup.

·       Každý musí mať po celý čas rúško alebo iné prekrytie úst a nosa.

·       Pri dverách vám namiesto podania ruky poskytneme dezinfekčný prostriedok.

-    Medzi jednotlivými osobami (alebo rodinami zo spoločnej domácnosti) sa pri sedení v laviciach odporúča nechať 1 miesto voľné.

-       Po bohoslužbách je potrebné dbať na udržiavanie odstupov.

 

Ostatné zborové stretnutia a aktivity sa NEKONAJÚ!

 

10. 3. 2020
Milí priatelia, bratia a sestry, návštevníci bohoslužieb a stretnutí,

V zmysle pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva, samospráv mesta a mestských častí aj pokynov Rady CB v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby sa epidémia nešírila:

Prosíme všetkých, ktorí sú chorí, alebo majú akékoľvek príznaky choroby alebo podozrenie na chorobu, aby ostávali doma a nevystavovali seba a druhých riziku šírenia nákazy. V prípade starších ľudí nad 70 rokov prosíme ich príbuzných a blízkych, aby vhodným spôsobom špeciálne monitorovali situáciu a ich zdravotný stav a poskytli im potrebné informácie.

Prosíme všetkých, ktorí boli v poslednom čase v rizikových oblastiach, aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu, obmedzili kontakty a zostávali doma.

Počas ďalších bohoslužieb pristúpime k týmto opatreniam:

     Pri privítaní a osobných stretnutiach odporúčame obmedziť podávanie rúk či iný fyzický kontakt.

        Večera Pánova bude vysluhovaná iba použitím kalíškov a hygienickým podávaním chleba.

    Pozastavujeme podávanie občerstvenia po bohoslužbách.

    Nabádame všetkých k dôkladnému dodržiavaniu hygienických opatrení – umývanie rúk, prikrývanie nosa a úst pri kašli a kýchaní a pod.

Ďakujeme za pochopenie a pozývame Vás k modlitbám aj za túto situáciu.
Staršovstvo zboru

 

 

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

v nedeľu 9. 8. 2020:

Čítať ďalej...

PODOBNOSŤ ČISTO ZÁMERNÁ

je názov cyklu kázní, nad ktorými sa zamýšľame v tomto období.

Čítať ďalej...

AKTUÁLNE INFORMÁCIE počas prázdnin

o spoločných aktivitách aktualizované 30. 6. 2020:

Čítať ďalej...

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

od nedele 14. 6. 2020

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa